สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และบุคคลภายนอก ชายและหญิง สอบแข่งขันเข้าเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรจำนวน 1,000 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการตำรวจชั้น […]...