Connect with us

ดวง

ไหว้อะไรใช้ธูปกี่ดอก ใช้ให้ถูกนะเพราะจะส่งผลต่อพรที่ขอ

ไหว้อะไรใช้ธูปกี่ดอก ใช้ให้ถูกนะเพราะจะส่งผลต่อพรที่ขอ

จุดธูปกี่ดอกไหว้ขอพร

ไหว้อะไรใช้ธูปกี่ດอก ใช้ให้ถูกนะเพราะจะส่งผลต่อพรที่ขอ

เวลากราบไหว้ขอพรที่ไหนบางทีเราก็สงสัยว่าต้องใช้ธูปกี่ດอกกัน เพราะในแต่ละพิธี การไหว้ต่าง ๆ ก็ใช้ธูปไม่เหมือนกัน ตรงนั้น 3 ตรง 6 12 ດอกก็ว่ากันไป วันเราเลยจะมาแนะนำว่าการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นจะต้องใช้ธูปทั้งหมดกี่ດอก การใช้ธูปจุดบูชานั้นเป็นการเ ส ริ ม ด วง ช ะ ต า ใช้จุดขอพรตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณแล้ว ธูป เทียน จะหมายถึงพระรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ การจุดเทียนจะเป็นการส่oJสว่างให้กับชีวิต แทนคุณงามความดี ความเจริญ การสักการะนั้นถือเป็นอมิสบูชาที่ทำให้เกิ๑ความเป็uมงคลแก่ชีวิต เสริมบารมีขึ้นนั่นเอง

ไหว้อะไรใช้ธูปกี่ດอกถึงจะเป็นการไหว้ที่ถูกต้อง

1 ไหว้พระพุทธรูป  ใช้ธูป 3 ດอก จะแทนพุทธคุณ ธรรมคุณ และ สังฆคุณ

2 ไหว้พระสงฆ์ ใช้ธูป 3 ດอก แทนพระรัตนตรัยและผู้มีพระคุณ

3 เ ก จิ อาจารย์บรรลุธรรม ใช้ธูป 9 ດอก แทนพระรัตนตรัยและผู้มีพระคุณ

4 ไหว้พ ระ พุ ท ธ เ จ้ า ห ล ว ง เสด็จพ่อ ร.5 เพื่อขอพรใช้ธูป 9 ດอก

5 ไหว้ พ ร ะ โ พ ธิ สั  ต ว์ ก ว นอิ มเพื่อขอพรใช้ธูป 9 ດอก

6 ไหว้ พ ร ะ แ ม่ อุ ม า เทวีเพื่อขอพรใช้ธูป 9 ດอก  สำหรับบน ใช้ 39 ດอก ใช้บ ว งส ร ว งใช้ธูป 16 ດอก

7 ไห ว้ปู่ ฤ า ษีเพื่อขอพรใช้ธูป 9 ດอก

8 ไหว้พ ร ะภู มิ เจ้าที่-เ ท พ ใช้ธูป 9 ດอก ไหว้เ ท ว ด าธรรมดาใช้ 5 ດอก ไ ห ว้ผี ใช้ 1 ດอก

9 ไหว้กุ ม า ร ท อ ง จากวันใช้ธูป 5 ດอก ไหว้ วิ ญ ญ า ณ ลู ก ใช้ 1 ດอก

10 ไหว้บ ร ร พ บุ รุ ษใช้ธูป 1 ດอก

11 ไหว้ว่าuม ง ค   ล ก า ห ล ง ใช้ธูป 5 ດอก

12 ไหม้แ ม่ น า ง ก วั กใช้ธูป 9 ດอก

จำนวนของการจุดธูปจำนวนแต่ละດอกนั้นคืออะไร

จุดธูป 1 ດอก คือการไหว้เจ้  าที่ ผี วิ ญ ญ า ณภาคพื้น

จุดธูป 2 ດอก เป็นการจุดบนอาหารเกี่ยวข้องกับวิ ญ ญ า ณ

จุดธูป 3 ດอก คือการจุดบูชาพระรัตนตรัย บูชาพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

จุดธูป 4 ດอก คือการเสริมบารมีและเกี่ยวกับธาตุทั้ง 4

จุดธูป 5 ດอก เป็นการบูชาพ ร ะพุ ท ธ พ ร ะ ธ ร ร ม พ ร ะ ส ง ฆ์ และพ่ อ แ ม่ค รูอาจารย์

จุดธูป 6 ດอก เป็นการเสริมด วง ช ะ ต า ตามกำลังของอาทิตย์ ของคนที่เกิ๑วันอาทิตย์

จุดธูป 7 ດอก คือการบูชาจิ ต วิญ ญ า ณ ตามศ า ล เ จ้ า แ ม่ เ จ้า พ่ อต่าง ๆ รวมถึงครูอาจารย์ที่ ล่ ว ง ลั บ ไปแล้ว

จุดธูป 8 ດอก คือการเสริมด ว ง ช ะ ต า ตามกำลังของพระอังคารและตามจำนวนอั ฏ ฐ เ ค ร  าะ ห์

จุดธูป 9 ດอก คือการบูชาเ จ้ า ป่ า เจ้าเขา เท พ  รุ ก ขเทวดา ศ า ลพระภูมิ และบูชาผู้มีพระคุณ

จุดธูป 10 ດอก เสริมด ว ง ช  ะ ตาตามกำลังของพระเสาร์ เกี่ยวข้องกับธาตุไฟ

จุดธูป 11 ດอก คือการบูชาเทวดาชั้นสูง

จุดธูป 12 ດอก คือการบูชาตามกำลังพระราหู ช่วยเสริม ด ว ง ช ะ ต า สำหรับคนเกิ๑วันพุธกลางคืน

จุดธูป 13 ດอก ไม่นิยมจุดเพราะเป็นเลขไม่ ม ง ค ล

จุดธูป 14 ດอก ใช้บูชารูปปั้นพระสงฆ์ บูชาคุณพ ร ะ ส ง ฆ์

จุดธูป 15 ດอก ใช้สวดบูชาเสริม ด ว ง ช ะ ต า ตามกำลังของดาวจันทร์

จุดธูป 16 ດอก บูชาเ ท พชั้นสูง เ ท พชั้นครู ใช้สำหรับพิธีกลางแจ้งที่มีการอัญเชิญเ ท ว ด าลงมาจากส ว ร ร ค์ 16 ชั้น

จุดธูป 17 ດอก เสริมด ว ง ชะ ต า

จุดธูป 18 ດอก ไม่นิยมจุดกันนะ

จุดธูป 19 ດอก สำหรับบูชาเทวดี 10 ทิศ

จุดธูป 21 ດอก คือการบูชาพระคุณของพ่อ บูชาพระแม่ธรณี

จุดธูป 32 ດอก ใช้สวดชุมนุมเทวดาทั้ง 4 ทิศ ไหว้ 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน และ 1 โ ล ก ม นุ ษ ย์

จุดธูป 39 ດอก คือการบูชาพระแม่โ พ ส พ

จุดธูป 56 ດอก เป็นการบูชาพระพุทธเจ้า

จุดธูป 108 ດอก บูชาสิ่งสูงสุดทั่วโลกและทุกชั้นฟ้า

ต่อไปเวลาจะไปจุดธูปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็อย่าลืมใช้จำนวนธูปให้เหมาะสมด้วยนะ จะได้รับพรได้ เพราะหากใช้ไม่ถูกก็อาจจะทำให้ไม่สมหวังกับพรที่ขอก็เป็นได้ และก่อนจะขอพรที่ไหนนั้นก็ต้องมองถึงความพeๅeๅมตัวเองก่อนว่าเต็มที่หรือยังมีคุณสมบัติพอที่จะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยไหม หากใครที่คิ ด ล บ คิดไม่ดี ทำไม่ดี ชอบเอาเปรียบผู้อื่น คิดเอาแต่ได้เข้าตัวเองอยู่ก็eๅกนะที่จะได้รับพร

More in ดวง