ไปรษณีย์ ขอเชิญชวน พี่น้องคนไทย ส่งฟรีสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันไปยังทหารชายแดนไทย

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรานั้นยกเอามาแชร์ให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ คนไทย กันค่ะ สำหรับ เรื่องราวของไปรษณีย์ ชวน ‘คนไทย’ ส่งฟรี เพื่อ ส่งของใช้ต่างให้กับทหาร ตำรวจ ชายแดนไทย เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนของชาวไทย ให้กับผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติของเรา ทั้งนี้ไปรษณีย์ไทยในฐานะผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่มีเครือข่ายขนส่งครอบคลุม ทั่วประเทศ ขอเชิญชวนคนไทยส่งต่อความรักความห่วงใย และแบ่งปันน้ำใจ ผ่านแคมเปญส่งเสริมการให้ที่ไม่รู้จบ “การส่งกำลังใจถึงทหาร ตำรวจ ชายแดนไทย”

โดยไปรษณีย์ได้แจงเอาไว้ว่า เริ่มด้วย “การส่งกำลังใจถึงทหาร ตำรวจ ชายแดนไทย” ด้วยสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ได้แก่ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำพริกสำเร็จรูป บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง รวมถึงของใช้ต่างๆ เช่น สบู่ ยาสีฟัน แป้งฝุ่นทาตัว ที่โกนหนวด ยารักษาโรค ถุงเท้าสีดำ เสื้อยืดคอกลมสีดำ/ขาว เป็นต้น บรรจุใส่กล่องน้ำหนักกล่องละไม่เกิน ๕ กิโลกรัม วงเล็บมุมซอง/กล่องว่า “ทบ.สนามชายแดน”

ไปรษณีย์ไทยพร้อมจะดูแลและส่งต่อพัสดุ ทุกชิ้นไปยังปลายทางหน่วยสนามชายแดนไทย 16 แห่งทั่วประเทศ ดังนี้ ๑. กกล.นเรศวร ค่ายวชิรปราการ จ.ตาก ๒. กกล.ผาเมือง จ.เชียงใหม่ ๓. กกล.สุรนารี ค่ายวิรวัฒน์โยธิน จ.สุรินทร์ ๔. กกล.สุรศักดิ์มนตรี ค่ายพญาสุนทรธรรมธาดา จ.อุดรธานี ๕. กกล.บูรพา บ.เสาสูง จ.สระแก้ว ๖. กกล.สุรสีห์ ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี ๗. กกล.เทพสตรี ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จ.นครศรีธรรมราช

๘. กอ.รมน.ภาค ๔ สน.ตู้ ปณ.๑๓๑ จ.ยะลา ๙. ค่ายจุฬาภรณ์ จ.นราธิวาส ๑๐. ค่ายสิรินธร จ.ปัตตานี ๑๑. ฐานปฏิบัติการ ตชด.ธรณิศ ศรีสุข จ.ยะลา ๑๒. ฐานปฏิบัติการ ตชด.บ้านสายสุราษฎร์ จ.ยะลา ๑๓. ฐานปฏิบัติการ ตชด.๔๔๔ จ.ปัตตานี ๑๔. หน่วยเฉพาะกิจ ที่ 22 จ.ปัตตานี ๑๕. หน่วยเฉพาะกิจ ที่ ๒๓ จ.ปัตตานี และ ๑๖. หน่วยเฉพาะกิจที่ ๒๔ จ.ปัตตานี

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถฝากส่งสิ่งของได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยไปรษณีย์ไทยพร้อมให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝากส่ง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อความรักความห่วงใยถึงกัน ตอกย้ำการเป็นเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยอย่างเต็มภาคภูมิ หรือแชร์ต่อบอกเพื่อนมาร่วมบุญด้วยกันก็ได้นะ สามารถบริจาคได้เรื่อยๆ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

ขอบคุณที่มา https://bit.ly/2V6xSje