กรมอุทยานแห่งชาติฯ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 201 อัตรา วุฒิ ปวช. ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 23,430 บาท

วันนี้เราขอนำเสนอ กรมอุทยานแห่งชาติฯ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 201 อัตรา วุฒิ ปวช. ขึ้นไป เงินเดือน 23,430 บาท(ตามตำแหน่งที่บรรจุ)

สำหรับใครที่กำลังมองหางานดีที่มีความมั่นคงสูง พร้อมทั้งได้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ วันนี้เราขอนำเสนอ กรมอุทยานแห่งชาติฯ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 201 อัตรา วุฒิ ปวช. ขึ้นไป เงินเดือน 23,430 บาท(ตามตำแหน่งที่บรรจุ) ว่าแล้วเราไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมอุทยานแ่หงชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประเภท : บริการอัตราว่าง : 1 อัตราอัตราเงินเดือน : 11,280 บาทคุณวุฒิ : ปวช.

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ประเภท : บริการอัตราว่าง : 23 อัตราอัตราเงินเดือน : 11,280 บาทคุณวุฒิ : ปวช.

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ประเภท : บริการอัตราว่าง : 3 อัตราอัตราเงินเดือน : 11,280 บาทคุณวุฒิ : ปวช.

 

เจ้าหน้าที่การเกษตร
ประเภท : บริการอัตราว่าง : 13 อัตราอัตราเงินเดือน : 11,280 บาทคุณวุฒิ : ปวช.

เจ้าพนักงานธุรการ
ประเภท : บริการอัตราว่าง : 19 อัตราอัตราเงินเดือน : 13,800 บาทคุณวุฒิ : ปวส.

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประเภท : บริการอัตราว่าง : 20 อัตราอัตราเงินเดือน : 13,800 บาทคุณวุฒิ : ปวส.

เจ้าพนักงานพัสดุ
ประเภท : บริการอัตราว่าง : 32 อัตราอัตราเงินเดือน : 13,800 บาทคุณวุฒิ : ปวส.

เจ้าพนักงานการเกษตร
ประเภท : เทคนิคอัตราว่าง : 1 อัตราอัตราเงินเดือน : 13,800 บาทคุณวุฒิ : ปวส.

เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
ประเภท : เทคนิคอัตราว่าง : 1 อัตราอัตราเงินเดือน : 13,800 บาทคุณวุฒิ : ปวส.

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
ประเภท : เทคนิคอัตราว่าง : 2 อัตราอัตราเงินเดือน : 13,800 บาทคุณวุฒิ : ปวส.

นายช่างสำรวจ
ประเภท : เทคนิคอัตราว่าง : 1 อัตราอัตราเงินเดือน : 13,800 บาทคุณวุฒิ : ปวส.

นายช่างโยธา
ประเภท : เทคนิคอัตราว่าง : 2 อัตราอัตราเงินเดือน : 13,800 บาทคุณวุฒิ : ปวส.

ช่างไม้
ประเภท : เทคนิคอัตราว่าง : 1 อัตราอัตราเงินเดือน : 13,800 บาทคุณวุฒิ : ปวช.

ช่างปูน
ประเภท : เทคนิคอัตราว่าง : 1 อัตราอัตราเงินเดือน : 13,800 บาทคุณวุฒิ : ปวช.

นักวิชาการป่าไม้
ประเภท : บริหารทั่วไปอัตราว่าง : 48 อัตราอัตราเงินเดือน : 18,000 บาทคุณวุฒิ : ปริญญาตรี

นิติกร
ประเภท : บริหารทั่วไปอัตราว่าง : 7 อัตราอัตราเงินเดือน : 18,000 บาทคุณวุฒิ : ปริญญาตรี

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ประเภท : บริหารทั่วไปอัตราว่าง : 2 อัตราอัตราเงินเดือน : 18,000 บาทคุณวุฒิ : ปริญญาตร๊

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ประเภท : บริหารทั่วไปอัตราว่าง : 3 อัตราอัตราเงินเดือน : 18,000 บาทคุณวุฒิ : ปริญญาตรี

นักทรัพยากรบุคคล
ประเภท : บริหารทั่วไปอัตราว่าง : 9 อัตราอัตราเงินเดือน : 18,000 บาทคุณวุฒิ : ปริญญาตรี

นักวิชาการเผยแพร่
ประเภท : บริหารทั่วไปอัตราว่าง : 3 อัตราอัตราเงินเดือน : 18,000 บาทคุณวุฒิ : ปริญญาตรี

นักวิชาการพัสดุ
ประเภท : บริหารทั่วไปอัตราว่าง : 2 อัตราอัตราเงินเดือน : 18,000 บาทคุณวุฒิ : ปริญญาตรี

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ประเภท : บริหารทั่วไปอัตราว่าง : 1 อัตราอัตราเงินเดือน : 18,000 บาทคุณวุฒิ : ปริญญาตรี

นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
ประเภท : บริหารทั่วไปอัตราว่าง : 2 อัตราอัตราเงินเดือน : 18,000 บาทคุณวุฒิ : ปริญญาตรี

นักวิทยาศาสตร์
ประเภท : บริหารทั่วไปอัตราว่าง : 2 อัตราอัตราเงินเดือน : 18,000 บาทคุณวุฒิ : ปริญญาตรี

วิศวกรโยธา
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะอัตราว่าง : 1 อัตราอัตราเงินเดือน : 19,500 บาทคุณวุฒิ : ปริญญาตรี

สัตวแพทย์
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะอัตราว่าง : 3 อัตราอัตราเงินเดือน : 23,430 บาทคุณวุฒิ : ปริญญาตรี

และนี่ก็เป็นรายละเอียดที่นอกเหนือจากนี้ยังมีตำแหน่งอีกมากมายที่คุณสามารถติดตามได้ที่หน้าเว็บไซต์ของกรมอุทยาน พร้อมทั้งสมัครทางอินเทอร์เน็ต โดย ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. – 29 เม.ย. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ขอบพระคุณข้อมูลจาก สอบราชการ, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

เรียบเรียงโดย newsface7.com